Nasi partnerzy

Partnerem Polskiej Organizacji Turystycznej może zostać każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji oraz organizacje zrzeszające tych przedsiębiorców, a także inne przedsiębiorstwa i podmioty, które dokonają wpłaty na działalność statutową POT.

Dzięki takim wpłatom Polska Organizacja Turystyczna uzyskuje dodatkowe środki na działalność promocyjną a podmioty partnerskie tytuł partnera, którym mogą posługiwać się w swojej komunikacji marketingowej.