Konsorcja produktowe

Konsorcjum Turystyki Aktywnej

Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej powstało nowe konsorcjum produktowe w obszarze rozwoju i promocji Turystyki aktywnej.Konsorcjum to jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów i osób, działającym samodzielnie w ramach afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego zadaniem jest wspólne wypracowanie oraz wdrożenie strategii działań, których celem jest zwiększenie zainteresowania produktami polskiej turystyki aktywnej, z ukierunkowaniem, w pierwszym etapie działań na turystykę rowerową wśród turystów krajowych i zagranicznych.

Konsorcjum Turystyki Wiejskiej

Konsorcjum Turystyki Wiejskiej jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej oraz przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zajmuje się tworzeniem markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacji, działaniem na rzecz efektywniejszego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionie, upowszechnianie standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług oraz promocja wypoczynku na wsi, a także wymianą doświadczeń i opracowaniem na tej podstawie dobrych praktyk tworzenia ofert i obsługi klientów.

Konsorcjum „ZDROWIE I URODA”

Konsorcjum ma być dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego celem jest wspólne wypracowanie i wdrożenie strategii działań, których celem jest zwiększenie zainteresowania produktami polskiej turystyki uzdrowiskowej, medycznej oraz wellness i spa wśród turystów krajowych i zagranicznych.

Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne"

Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej powstało nowe konsorcjum produktowe w obszarze rozwoju i promocji Kuchni Polskiej. Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne" będzie działało na podstawie zapisów Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020. Przyjęte w niej założenia są zgodne z założeniami Programu Rozwoju Turystyki do roku 2020 sugerowanymi przez Komisję Europejską i Ministerstwo Sportu i Turystyki.