POT a organizacje i struktury międzynarodowe

Polska Organizacja Turystyczna jest aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji turystycznych takich jak European Travel Commission i Baltic Sea Toursim Commission. Celem działania tych organizacji jest wpływanie na zrównoważony rozwój turystyki, oraz procesy legislacyjne często z tym związane. Ważnym elementem działań jest podkreślanie wagi przemysłu turystycznego w gospodarkach poszczególnych krajów, regionów jak i całej Europy.

Polska Organizacja Turystyczna współdziała z państwami Grupy Wyszehradzkiej (V-4) w sferze współtworzenia i promocji wspólnego dla regionu produktu turystycznego. Głównym celem współpracy jest promocja na rynkach zamorskich i dalekich.

Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych takich jak ICCA, do której Convention Bureau of Poland należy, pozwala na kontakty z przedstawicielami branży z całego świata i staje się platformą wymiany doświadczeń. Do wielu takich stowarzyszeń i organizacji należą Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej, często pełniąc rolę leaderów i głównych organizatorów wspólnych przedsięwzięć.