Wiślanym Szlakiem - Rok Wisły w Toruniu

08/08/2017

wiślanym plakat 3„Wiślanym szlakiem” to przedsięwzięcie nawiązujace do obchodzonego Roku Wisły oraz do 560. rocznicy nadania Toruniowi przywilejów handlowych przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza 12-15 sierpnia na wyjątkowe wydarzenie.


W ramach projektu na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego udostępniona będzie wystawa fotogramów Daniela Pacha pt. „Nadwiślańskie krajobrazy”. Ponadto zbudowany zostanie tam model kogi - jednomasztowego statku handlowego – o rozmiarach zbliżonych do naturalnych. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali również artyści z Łotwy i Estonii, którzy poprzez swoje działania artystyczne nawiążą do tematyki wydarzenia. Dzięki realizacji projektu „Wiślanym Szlakiem” przybliżone zostaną zagadnienia podkreślające znaczenie rzeki dla rozwoju ośrodków miejskich, handlu w średniowiecznych miastach, czy dotyczące towarów i surowców przywożonych droga wodną do Torunia.

Szczegółowy program na stronie: http://www.muzeum.torun.pl/aktualnosc-1-426-wislanym_szlakiem_nadwislanskie.html