Fundusze UE

  logo_nss_i_eu

 

W latach 2007-2013 Polska może skorzystać z ponad 67 mld EUR pomocy Unii Europejskiej pochodzącej z funduszy strukturalnych. Spora część tej puli przeznaczona jest dla sektora turystyki. Dotacje te dostępne są zarówno z regionalnych jak i krajowych programów operacyjnych.

Polska Organizacja Turystyczna w wykorzystaniu unijnych środków pełni podwójną rolę. Realizujemy zadania związane z obowiązkami Instytucji Wdrażającej, obsługującej turystyczne projekty inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”). A jednocześnie prowadzimy własne projekty promocyjne, współfinansowane w ramach tego samego programu operacyjnego (Działanie 6.3 PO IG „Promocja turystycznych walorów Polski”), jak również ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Działanie V.1 "Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki").

Na niniejszej stronie znajdują się materiały informacyjne dotyczące nie tylko ww. Działań, ale także przykłady innych wspartych przez UE projektów turystycznych.

Mamy nadzieję, że odwiedzanie naszej strony pomoże Państwu znaleźć nie tylko źródło inspiracji dla powstania nawet najbardziej śmiałych pomysłów na rozwój polskiej turystyki, ale także z sukcesem je zrealizować. A tego właśnie Państwu życzymy.

 

poig_baneralt

pzw250x208