Promocja w Internecie

Internet odgrywa coraz ważniejszą rolę w komunikacji marketingowej, nie tylko jako źródło informacji, ale również jako narzędzie promocji. Trend ten będzie się niewątpliwie pogłębiał w najbliższych latach. Wykorzystanie możliwości, jakie dają narzędzia internetowe staje się więc jednym z najważniejszych działań Polskiej Organizacji Turystycznej.

Gwałtowny rozwój technologii internetowych oraz środków komunikacji internetowej, takich jak inteligentne telefony komórkowe (smartphony), tablety, itd. powoduje konieczność stałego dostosowywania prowadzonej działalności marketingowej do pojawiających się możliwości. Równocześnie z rozwojem technologii internetowych bardzo istotnym zmianom ulegają zachowania ich użytkowników. Przede wszystkim chodzi tu o sposób pozyskiwania informacji o oferowanych produktach, w tym o produktach turystycznych. Coraz większe znaczenie w tym zakresie mają portale, na których treść jest tworzona lub współtworzona przez samych użytkowników.

Portale społecznościowe, takie jak Tripadvisor.com, czy Igougo.com, Youtube.com, Facebook.com, itd. stają się alternatywnym dla oficjalnych turystycznych serwisów informacyjnych, kanałem dotarcia do informacji turystycznej. Konieczne jest więc wykorzystanie tych kanałów na coraz większą skalę, gdyż takie są oczekiwania odbiorcy. W przyszłości będą one stanowić jeden z najważniejszych kanałów dotarcia do potencjalnych turystów z informacją i ofertą usług.

Narodowy Portal Turystyczny to podstawowe narzędzie informacyjno-promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest on dostępny w 23 wersjach językowo-rynkowych.

Zarządzanie Narodowym Portalem Turystycznym obejmuje następujące obszary:

  • administrowanie portalem od strony technicznej i polityki bezpieczeństwa,
  • zarządzanie treściami w poszczególnych wersjach językowo-rynkowych – zadanie realizowane przez POT oraz Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej, które dostosowują treść portalu do potrzeb i oczekiwań potencjalnych turystów z danego kraju,
  • rozwój funkcjonalny NPT - stały rozwój dostępnych funkcji, w miarę rozwoju technologicznego (m.in. wdrożenie funkcjonalności planera podróży),
  • prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w Internecie.

Narodowy Portal Turystyczny stanowi z jednej strony narzędzie promocji Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Z drugiej strony, sam jest również przedmiotem prowadzonych przez POT kampanii promocyjnych.