Działalność

Jefolderki2dnym z zadań promocyjnych POT jest organizacja stoisk narodowych na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych. Wystawcami na tych stoiskach są przedstawiciele branży i samorządów. Wiele zagranicznych imprez targowych objętych jest dofinansowaniem POT, co oznacza, że koszt dla wystawców polskiego stoiska narodowego jest niższy niż dla wystawców indywidualnych wystawiających się indywidualnie.

Ważną aktywnością POT jest organizacja podróży studyjnych dla polskich i zagranicznych dziennikarzy oraz podróży edukacyjnych dla touroperatorów. Celem tych podróży jest przedstawienie w sposób ciekawy i przekonujący najbardziej cennych zakątków Polski. Ich efektem są później liczne artykuły na temat Polski pojawiające się w uznanych tytułach prasy konsumenckiej i branżowej. Podróże edukacyjne dla touroperatorów owocują natomiast nowymi ofertami wyjazdów do Polski w poszczególnych krajach.

Równie ważną częścią działalności POT jest przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych o Polsce. Foldery POT wydawane są w 12 językach. Swoją tematyką obejmują wszystkie zagadnienia interesujące potencjalnego turystę, poczynając od zabytków UNESCO, poprzez walory zabytkowe poszczególnych miast i regionów, poprzez turystykę aktywną, biznesową i uzdrowiskową, na tradycjach i polskiej kuchni kończąc.

Wydawnictwa POT, dzięki charakterystycznej szacie graficznej i ciekawej, bogatej tematyce są rozpoznawalne i uznawane za jedne z najlepszych na świecie. Ponadto Polska Organizacja Turystyczna wspiera działalność wydawniczą regionów poprzez dofinansowanie najciekawszych broszur wydawanych przez regionalne organizacje turystyczne.

Coraz mocniej rozwija się także działalność Convention Bureau of Poland, odpowiedzialnego za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych. To pierwszy kontakt dla wszystkich, poszukujących informacji dotyczących partnerów biznesowych i obiektów konferencyjnych oraz planujących zorganizować kongres stowarzyszenia lub wydarzenie korporacyjne w Polsce.

 
Polska Organizacja Turystyczna realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez swoje przedstawicielstwa (POIT) w 14 krajach świata. Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej pełnią funkcję narodowych punktów informacji turystycznej, są organizatorami licznych imprez, wystaw i stoisk wystawienniczych na największych targach turystycznych. W ich gestii leży także badanie podlegającego im rynku, prowadzenie kampanii i akcji reklamowych, zachęcanie dziennikarzy i touroperatorów do zainteresowania się Polska.

Współpraca z zagranicznymi placówkami MSZ, wieloletnia obecność na rynku, dobra znajomość realiów, kultury i tradycji danego kraju sprawiają, że pracownicy ośrodków zagranicznych POT w wyjątkowo skuteczny sposób wyczuwają tendencje i prądy w turystyce i w ich rytm kształtują wizerunek Polski, co pozwala na spójne i efektywne promowanie Polski w Europie i na świecie. Dzięki temu Polska staje się coraz częściej popularnym celem podróży dla turystów z całego świata.

W ramach działań promocyjnych na płaszczyźnie krajowej, Polska Organizacja Turystyczna ściśle współpracuje z samorządami, instytutami kultury, branżą turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Tzw. ROT-y i LOT-y stanowią forum współpracy samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce. Ich zadaniem jest koordynacja działań promocyjnych w województwie lub gminie i powiecie tworzenie atrakcyjnego wizerunku regionu oraz stymulowanie do tworzenia i rozwoju produktów turystycznych. Obecnie wszystkie województwa posiadają swój ROT i od kilku do kilkunastu LOTów. Współpraca z tymi podmiotami pozwala na połączenie inwencji i działań promocyjnych na poziomie lokalnym ze strategią promocji i funduszami POT.

Efektem tej współpracy są licznie organizowane imprezy promujące wśród krajowych i zagranicznych turystów regiony, miasta i poszczególne lokalne produkty turystyczne. Wspólnie organizowane są także stoiska na targach, konkursy,seminaria i konferencje. Wszystkie te działania mają na celu popularyzację naszego kraju, przyczyniają się też do wzrostu świadomości nt. turystyki – jej pozytywnego wpływu na gospodarkę państwa takiego, jak na przykład wzrost liczb miejsc pracy.

Polska Organizacja Turystyczna zajmuje się Internetowym Systemem Informacji Turystycznej (ISIT). W przyszłości system ten ma stać się narodową bazą informacji o wszelkich podmiotach działających w branży turystycznej (hotele, obiekty noclegowe, restauracyjne i konferencyjne, biura podróży, touroperatorzy, organizacje i zrzeszenia turystyczne itd.) 
 

Promocja w Internecie

27/12/2006

Internet odgrywa coraz ważniejszą rolę w komunikacji marketingowej, nie tylko jako źródło informacji, ale również jako narzędzie promocji. Trend ten będzie się niewątpliwie pogłębiał w najbliższych latach. Wykorzystanie możliwości, jakie dają narzędzia internetowe staje się więc jednym z najważniejszych działań Polskiej Organizacji Turystycznej.

Gwałtowny rozwój technologii internetowych oraz środków komunikacji internetowej, takich jak inteligentne telefony komórkowe (smartphony), tablety, itd. powoduje konieczność stałego dostosowywania prowadzonej działalności marketingowej do pojawiających się możliwości. Równocześnie z rozwojem technologii internetowych bardzo istotnym zmianom ulegają zachowania ich użytkowników. Przede wszystkim chodzi tu o sposób pozyskiwania informacji o oferowanych produktach, w tym o produktach turystycznych. Coraz większe znaczenie w tym zakresie mają portale, na których treść jest tworzona lub współtworzona przez samych użytkowników.

Portale społecznościowe, takie jak Tripadvisor.com, czy Igougo.com, Youtube.com, Facebook.com, itd. stają się alternatywnym dla oficjalnych turystycznych serwisów informacyjnych, kanałem dotarcia do informacji turystycznej. Konieczne jest więc wykorzystanie tych kanałów na coraz większą skalę, gdyż takie są oczekiwania odbiorcy. W przyszłości będą one stanowić jeden z najważniejszych kanałów dotarcia do potencjalnych turystów z informacją i ofertą usług.

Narodowy Portal Turystyczny to podstawowe narzędzie informacyjno-promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest on dostępny w 23 wersjach językowo-rynkowych.

Zarządzanie Narodowym Portalem Turystycznym obejmuje następujące obszary:

  • administrowanie portalem od strony technicznej i polityki bezpieczeństwa,
  • zarządzanie treściami w poszczególnych wersjach językowo-rynkowych – zadanie realizowane przez POT oraz Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej, które dostosowują treść portalu do potrzeb i oczekiwań potencjalnych turystów z danego kraju,
  • rozwój funkcjonalny NPT - stały rozwój dostępnych funkcji, w miarę rozwoju technologicznego (m.in. wdrożenie funkcjonalności planera podróży),
  • prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w Internecie.

Narodowy Portal Turystyczny stanowi z jednej strony narzędzie promocji Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Z drugiej strony, sam jest również przedmiotem prowadzonych przez POT kampanii promocyjnych.

pzw250x208