Komponent C

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE NA RYNKU KRAJOWYM

Działania realizowane w ramach Komponentu C swoim zakresem dotyczą rynku krajowego i obejmują następujące elementy:

I Polsko – Chińskie Forum Regionów - ukierunkowane na promocję regionów Polski i wybranych atrakcji turystycznych na terenie Chin, które odbędzie się 21-22 kwietnia 2013 roku w Gdańsku. Celem organizacji forum będzie rozpowszechnianie informacji na temat atrakcji turystycznych Polski. Forum odbędzie się w formie warsztatów z udziałem turystycznych przedsiębiorców z Polski i z Chin.

Program edukacyjno – szkoleniowy

Program ten zostanie rozpoczęty szkoleniem centralnym otwierającym cykl szkoleń, które odbędzie się w I połowie kwietnia w Warszawie. Uczestnikami tej konferencji będą przedstawiciele samorządów regionalnych, organizacji turystycznych, stowarzyszenia turystyczne oraz branża turystyczna i media.

Druga konferencja szkoleniowa w projekcie, która jest zaplanowana na zakończenie cyklu szkoleń, czyli w IV kwartał 2013r., ma na celu podsumowanie działań w Komponencie C.

Głównym elementem programu szkoleniowo-edukacyjnego jest przeprowadzenie 10 szkoleń dla polskiej branży turystycznej.

Uczestnikami szkoleń będę:

  • członkowie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych,
  • przedstawiciele stowarzyszeń przewodnickich, stowarzyszeń restauratorów, stowarzyszeń hotelarskich,
  • przedstawiciele samorządu terytorialnego

Szkolenie będzie obejmowało m.in. następującą tematykę:
- Procedury wizowe dla turystów z rynku chińskiego/indyjskiego
- Specyfika rynku chińskiego/indyjskiego/japońskiego - różnice kulturowe – zasady komunikacji, zachowania itp.
- Obsługa organizacyjna grup z Chin/Indii/Japonii - dobre praktyki przy współpracy z touroperatorem.

W ramach organizowanych szkoleń przygotowana zostanie również broszura, która będzie podsumowywać tematykę szkoleniową i przeznaczona będzie m.in dla uczestników szkoleń ale także dla wszystkich zainteresowanych powyższymi tematami.

Dodatkowo utworzona zostanie strona internetowa, na którą przekierowanie znajdzie się w zkładce dotyczącej projektu „Lubię Polskę!" na stronie www.pot.gov.pl. Strona będzie zawierać merytoryczne treści szkoleń i służyć będzie zarówno uczestnikom szkoleń jak również wszystkim zainteresowanym tematyką programu edukacyjno-szkoleniowego realizowanego w ramach Komponentu C.