Komponent A

KAMPANIE WIZERUNKOWO – PRODUKTOWE NA RYNKACH CHIŃSKIM, JAPOŃSKIM I INDYJSKIM.

RYNEK CHIŃSKI

- reklama w wybranych portalach branżowych – w portalach dedykowanych branży turystycznej zaprezentowane zostaną główne polskie atrakcje turystyczne (tożsame z tymi, które będą wykorzystywane w reklamie prasowej), na które istnieje największy popyt na rynkach objętych kampanią. Równolegle promowany będzie także przemysł spotkań (MICE).
- warsztaty branżowe – zaplanowano cykl prezentacji i warsztatów branżowych dwukrotnie w trzech wybranych miastach objętych kampanią. Celem jest zaprezentowanie ofert polskich touroperatorów, w tym także z zakresu przemysłu spotkań. Konsekwencją rozmów bilateralnych powinno być wprowadzenie polskich ofert do katalogów zagranicznych touroperatorów.
- podróże studyjne dla touroperatorów – będą realizowane w wybranych regionach Polski, zgodnie z motywami przewodnimi spójnymi z uaktualnioną strategią komunikacji. Celem podróży jest komercjalizacja polskiej oferty poprzez wprowadzenie jej do katalogów zagranicznych touroperatorów biorących udział w podróżach. W projekcie tym realizowane będą także podróże dla przedstawicieli organizatorów konferencji i kongresów, których celem jest zapoznanie z polską ofertą przemysłu spotkań oraz jej rozpowszechnianie i zwiększenie zainteresowania w kontekście podróży biznesowych.
- manual – przewodnik z praktycznymi informacjami na temat podróży turystycznych do Polski, transport, zakwaterowanie, opis regionów, opis atrakcji turystycznych, opis tras tematycznych, lista biur, które oferują w swoich ofertach produkty na rynki objęte kampanią i inne praktyczne informacje dla odwiedzających Polskę. Manual przygotowany zostanie w chińskiej (mandaryńskiej) wersji językowej, dostępna będzie zarówno wersja drukowana jak i wersja elektroniczna do pobrania ze strony internetowej.
- Opracowanie programu Specialist Poland – internetowy program edukacyjny kierowany do zagranicznej branży turystycznej, którego uczestnicy otrzymają tytuł „Specialist Poland".
- współpraca z prasą branżową - materiały redakcyjne, reklamy i artykuły sponsorowane w magazynach poświęconych podróżom oraz tematom ważnym dla przedstawicieli branży turystycznej, np. regulacje prawne, rozwijająca się siatka połączeń czy obiektów hotelowych.
- prezentacja przemysłu spotkań – adaptacja treściowa i językowa prezentacji przygotowanej wcześniej na rynki europejskie.
- podróże studyjne dla dziennikarzy – ich celem będzie publikowanie materiałów na temat Polski jako efektu zrealizowanej podróży. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów dotarcia do szerokiej grupy odbiorców, ponieważ relacje uczestników podróży stanowią rodzaj rekomendacji uwiarygodnionej osobistym doświadczeniem.
- podróże studyjne dla blogerów – osób opiniotwórczych, których blogi są popularne wśród konsumentów chińskich
- aktualizacja treści i rozwój strony www.bolan.travel/zh
- reklama Internetowa - na wybranych portalach i/lub wyszukiwarkach dobranych we współpracy z lokalnymi partnerami mediowymi zamieszczane będą materiały reklamowe i PR.
- reklama telewizyjna - we współpracy z lokalnymi specjalistami znającymi szczegółowe uwarunkowania na rynku chińskim dobrane zostaną odpowiednie stacje telewizyjne, w których na wybranych obszarach kraju przeprowadzona zostanie kampania reklamowa skierowana do konsumentów.
- produkcja i emisja spotu w telewizji - zgodnie ze sprawdzoną strategią promocji Polski, chcemy aby przyjazdy były rekomendowane odbiorcom przez ich zadowolonych z wizyty rodaków. W spocie zaprezentowane zostaną miejsca najciekawsze z punktu widzenia odbiorcy z Chin.
- cykl reportaży o Polsce - z dotychczasowych doświadczeń i analiz wynika, że optymalne jest pokazywanie Polski przez pryzmat ludzi, z silnym eksponowaniem emocji i wartości. Polacy postrzegani są jako wykształceni, odpowiedzialni i twórczy. Istnieje wiele dowodów, że pozytywny wizerunek Polaków przenosi się także na wizerunek kraju. Aby skorzystać z tego efektu zamierzamy zaprosić do współpracy wybrane stacje chińskiej telewizji i pomóc im w realizacji cyklu reportaży o Polsce pod kątem zainteresowań chińskich widzów. Zakładamy, że efektem właściwie zorganizowanych podróży studyjnych będzie emisja interesujących materiałów w telewizji w Chinach w interesujących nas regionach lub w mediach centralnych.
- reklama outdoor - ośrodkami, które generują największy ruch wyjazdów z Chin do Europy są Pekin, Szanghaj i Kanton (Guangzhou). Znaczenie Pekinu dla turystyki polskiej ostatnio wzrosło szczególnie z uwagi na uruchomione bezpośrednie połączenia PLL LOT z Warszawą. Dlatego warto wzmocnić planowaną kampanię przez precyzyjnie adresowane komunikaty, skierowane do często podróżujących i aktywnych mieszkańców wskazanych miast poprzez reklamę outdoorową w tłumnie odwiedzanych przez grupę docelową miejscach Pekinu, Szanghaju i Kantonu, np. centrach handlowych lub na placach miejskich. Szczegółowe plany zostaną opracowane w konsultacji z lokalnymi partnerami mediowymi.
- reklama w prasie - elementem uzupełniającym w kampanii w mediach masowych będą prawdopodobnie także gazety i czasopisma adresowane do klasy średniej i wysokiej – ostateczne decyzje zostaną podjęte po przeprowadzeniu szczegółowych analiz badań mediów.
- wydawnictwa – seria wydawnictw o miejscach jedynych i niepowtarzalnych, adresowanych do chińskiego konsumenta. W materiałach skierowanych do konsumentów będą przeważały elementy wizerunkowe oraz odwoływały się będą one do innych, szerszych źródeł informacji o Polsce jako celu podróży. Materiały będą udostępniane lokalnym partnerom z branży turystycznej, a także przedstawicielom polskich instytucji publicznych lub biznesowych prowadzących swoje działania promocyjne w Chinach.
- działania PR - w ramach kampanii będą rozwijać i stanowić uzupełnienie przekazu działań reklamowych. Najważniejszym elementem tych działań będzie podkreślenie i prezentacja osobistego doświadczenia z pobytu w Polsce. Aktywność PR będzie realizowana np. poprzez
a) spotkania z mediami i lokalnymi liderami na każdym z rynków objętych kampanią;
b) email marketing – news release we właściwych wersjach językowych wysyłane do menadżerów z branży turystycznej (w przypadku Chin do członków China Travel and Tourism Club); przeprowadzenie briefingów – skierowane do mediów branżowych i life stylowych. Spotkania te będą miały na celu przybliżenie dziennikarzom celów kampanii oraz zaproszenie do wspólnej rekrutacji blogera – osoby znanej i rozpoznawalnej na rynku;
- Home Office - utworzenie mini placówki prowadzonej przez POT lub zleconej specjalistycznej firmie lub osobie, z zadaniami działalności B2B oraz zarządzania portalem językowym. Przedstawicielstwo świadczy usługi doradcze w zakresie promocji na danym rynku.
Do zadań Home Office należą:
• bieżąca analiza rynku, obserwacja trendów i zmian zachodzących w specyfice rynku.
• współpraca z branżą turystyczną, placówkami dyplomatycznymi i mediami na rynku
• monitoring zachowań konkurencji
• działania związane z opracowaniem raportów, baz danych
• organizacja warsztatów, prezentacji
• opracowanie planów merytorycznych we współpracy z POT odnoszących się do realizacji działań promocyjnych i reprezentacja w wydarzeniach promocyjnych.

 

RYNEK INDYJSKI

- reklama w wybranych portalach branżowych oraz adaptacja treściowa i językowa serwisu poland.travel na rynek indyjski - Zaprezentowane zostaną najbardziej atrakcyjne dla indyjskich odbiorców produkty. Równolegle promowany będzie także przemysł spotkań (MICE). Wykorzystane zostaną także strony współpracujących touroperatorów.
- warsztaty branżowe – cykl prezentacji i warsztatów branżowych dwukrotnie w trzech wybranych miastach objętych kampanią. Celem jest zaprezentowanie ofert polskich touroperatorów, w tym także z zakresu przemysłu spotkań. Konsekwencją rozmów bilateralnych powinno być wprowadzenie polskich ofert do katalogów zagranicznych touroperatorów.
- podróże studyjne dla touroperatorów – będą realizowane w wybranych regionach Polski, zgodnie z motywami przewodnimi spójnymi z uaktualnioną strategią komunikacji. Celem podróży jest komercjalizacja polskiej oferty poprzez wprowadzenie jej do katalogów zagranicznych touroperatorów biorących udział w podróżach. W projekcie tym realizowane będą także podróże dla przedstawicieli organizatorów konferencji i kongresów, których celem jest zapoznanie z polską ofertą przemysłu spotkań oraz jej rozpowszechnianie i zwiększenie zainteresowania w kontekście podróży biznesowych.
manual - praktyczne informacje na temat podróży turystycznych do Polski, transport, zakwaterowanie, opis regionów, opis atrakcji turystycznych, opis tras tematycznych, lista biur, które oferują w swoich ofertach produkty na rynki objęte kampanią i inne praktyczne informacje dla odwiedzających Polskę. Manual przygotowany zostanie w angielskiej wersji językowej dostępna będzie zarówno wersja drukowana jak i wersja elektroniczna do pobrania ze strony internetowej.
- opracowanie programu Specialist Poland – internetowy program edukacyjny kierowany do zagranicznej branży turystycznej, którego uczestnicy otrzymają tytuł „Specialist Poland"
- współpraca z prasą branżową - materiały redakcyjne, reklamy i artykuły sponsorowane w magazynach poświęconych podróżom oraz tematom ważnym dla przedstawicieli branży turystycznej, np. regulacje prawne, rozwijająca się siatka połączeń czy obiektów hotelowych.
- wydawnictwa – z opisem wybranych tras tematycznych oferowanych w katalogach polskich touroperatorów. Wydawnictwa dla branży będą miały przede wszystkim charakter informacyjno-produktowy, tak aby stały się one uzupełnieniem wiedzy udostępnianej za pomocą pozostałych kanałów komunikacji.
- prezentacja przemysłu spotkań – adaptacja treściowa i językowa prezentacji przygotowanej wcześniej na rynki europejskie.
- podróże studyjne dla filmowców i dziennikarzy - Podróże umożliwią prezentację miejsc zobrazowanych w przewodniku i będących obiektem dyskusji w rozmowach bilateralnych. W ramach podróży studyjnych wstępnie planowana jest realizacja materiału filmowego z udziałem znanego celebryty indyjskiego (gwiazdy, tancerza produkcji Bollywood).
- cykl filmów nakręconych w Polsce – materiał filmowy zrealizowany podczas podróży studyjnych zorganizowanych do Polski Projekt polega na realizacji materiału filmowego z udziałem znanego celebryty indyjskiego (gwiazdy, tancerza produkcji Bollywood). W konsekwencji nagranego materiału filmowego powstanie film, który emitowany będzie na rynku indyjskim. Ponieważ taniec jest nieodłącznym elementem wszystkich produkcji Bollywood opracowany w tej konwencji materiał będzie doskonałą reklamą Polski.
- przewodnik po plenerach – obrazujący możliwości kręcenia filmów w Polsce. W przewodniku zaprezentowane zostaną lokacje, a także informacje praktyczne o partnerach, z którymi można współpracować przy realizacji produkcji filmowych.
- warsztaty branżowe – z udziałem polskich podmiotów zainteresowanych współpracą z producentami indyjskimi w minimum jednym mieście objętym kampanią. Rozmowy bilateralne potencjalnych partnerów.
- działania PR - w ramach kampanii prowadzić będą odbiorców przez jej kolejne etapy oraz rozwijać i stanowić uzupełnienie przekazu działań promocyjnych (reklamowych). Najważniejszym elementem tych działań będzie podkreślenie i prezentacja osobistego doświadczenia z pobytu w Polsce.
Aktywność PR będzie realizowana np. poprzez spotkania z mediami i lokalnymi liderami na każdym z rynków objętych kampanią; email marketing – news release we właściwych wersjach językowych wysyłane do menadżerów z branży turystycznej; przeprowadzenie briefingów – skierowane do mediów branżowych i life stylowych. Spotkania te będą miały na celu przybliżenie dziennikarzom celów kampanii oraz zaproszenie do wspólnej rekrutacji blogera – osoby znanej i rozpoznawalnej na rynku.
- Home Office - utworzenie mini placówki prowadzonej przez POT lub zleconej specjalistycznej firmie lub osobie, z zadaniami działalności B2B oraz zarządzania portalem językowym. Przedstawicielstwo świadczy usługi doradcze w zakresie promocji na rynku objętym.
Do zadań Home Office należą:
• bieżąca analiza rynku, obserwacja trendów i zmian zachodzących w specyfice rynku.
• współpraca z branżą turystyczną, placówkami dyplomatycznymi i mediami na rynku
• monitoring zachowań konkurencji
• działania związane z opracowaniem raportów, baz danych
• organizacja warsztatów, prezentacji
• opracowanie planów merytorycznych we współpracy z POT odnoszących się do realizacji działań promocyjnych i reprezentacja w wydarzeniach promocyjnych.

 

RYNEK JAPOŃSKI

- reklama w wybranych portalach branżowych – zaprezentowane zostaną główne polskie atrakcje turystyczne, na które istnieje największy popyt na rynkach objętych kampanią. Równolegle promowany będzie także przemysł spotkań (MICE). Wykorzystane zostaną także strony współpracujących touroperatorów. Zapewne w kampanii wykorzystane zostaną także media społecznościowe ze względu na ich wielką popularność w Japonii. Na japońskiej wersji Poland.travel zamieszczone zostaną do pobrania specjalnie przygotowane aplikacje, których zadaniem będzie ułatwienie podróży po Polsce.
- współpraca z prasą branżową – materiały redakcyjne, reklamy i artykuły sponsorowane w magazynach poświęconych podróżom oraz tematom ważnym dla przedstawicieli branży turystycznej, np. regulacje prawne, rozwijająca się siatka połączeń czy obiektów hotelowych.
- reklama okołotargowa – będzie działaniem uzupełniającym wobec działań podejmowanych na targach JATA w Tokio – plany zakładają wykorzystanie reklamy zlokalizowanej na targach oraz na branżowych stronach internetowych z zaproszeniem do odwiedzenia stoiska.
- wydawnictwa – z opisem wybranych tras tematycznych oferowanych w katalogach polskich touroperatorów. Wydawnictwa dla branży będą miały przede wszystkim charakter informacyjno-produktowy, tak aby stały się uzupełnieniem wiedzy udostępnianej za pomocą pozostałych kanałów komunikacji.
- działania PR realizowane będą w następujących etapach: spotkania z mediami i lokalnymi liderami na każdym z rynków objętych kampanią; email marketing – news release we właściwych wersjach językowych wysyłane do menadżerów z branży turystycznej; przeprowadzenie briefingów – skierowane do mediów branżowych i life stylowych. Spotkania te będą miały na celu przybliżenie dziennikarzom celów kampanii oraz zaproszenie do wspólnej rekrutacji blogera – osoby znanej i rozpoznawalnej na każdym z rynków;
- warsztaty branżowe – cykl prezentacji i warsztatów branżowych w minimum trzech wybranych miastach objętych kampanią. Celem jest zaprezentowanie ofert polskich touroperatorów, w tym także z zakresu przemysłu spotkań. Konsekwencją rozmów bilateralnych powinno być wprowadzenie polskich ofert do katalogów zagranicznych touroperatorów.
- podróże studyjne dla touroperatorów i dziennikarzy – będą realizowane w wybranych regionach Polski, zgodnie z motywami przewodnimi spójnymi z przyjętą strategią komunikacji. Celem podróży jest komercjalizacja polskiej oferty poprzez wprowadzenie jej do katalogów zagranicznych touroperatorów biorących udział w podróżach. W projekcie tym realizowane będą także podróże dla przedstawicieli organizatorów konferencji i kongresów, których celem jest zapoznanie z polską ofertą przemysłu spotkań oraz jej rozpowszechnianie i zwiększenie zainteresowania w kontekście podróży biznesowych.
- manual – praktyczne informacje na temat podróży turystycznych do Polski, transport, zakwaterowanie, opis regionów, opis atrakcji turystycznych, opis tras tematycznych, lista biur, które oferują w swoich ofertach produkty na rynki objęte kampanią i inne praktyczne informacje dla odwiedzających Polskę. Manual przygotowany zostanie w japońskiej wersji językowej, dostępna będzie zarówno wersja drukowana jak i wersja elektroniczna do pobrania ze strony internetowej.
- prezentacja przemysłu spotkań – adaptacja treściowa i językowa prezentacji przygotowanej wcześniej na rynki europejskie.