Ogłoszenia o konkursie

Wyniki konkursu na dofinansowanie działalności promocyjnej dla przedsiębiorstw z branży usług prozdrowotnych!

28/10/2016

Są już wyniki konkursu na dofinansowanie działalności promocyjnej dla przedsiębiorstw z branży usług prozdrowotnych! Na 45 podmiotów, które złożyły aplikacje do PARP 16 otrzymało dofinansowanie.

Wstępne wyniki naboru

25/08/2016

Śpieszymy donieść, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - po zamknięciu okresu składania wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. (05.08.) ogłosiła ich strukturę. Spośród 502 złożonych wniosków, 45 stanowią te z sektora usług prozdrowotnych. Przypominamy, że Polska Organizacja Turystyczna jest operatorem programu promocji usług prozdrowotnych.

Ogłoszenie o konkursie

08/06/2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs wniosków na dofinansowanie udziału w programie promocji 12 branż w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Jedną z 12 branż, które zostały wskazane w opisie konkursu jest sektor usług prozdrowotnych. Nabór wniosków rozpoczyna się 24 czerwca i potrwa do 5 sierpnia 2016 r.