POT operatorem Programu - umowa podpisana

23/09/2016

Koncepcja programu powstała w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju, obowiązujące dla wszystkich 12 programów realizowanych w ramach dużego projektu. Usługi prozdrowotne, jako inteligentna specjalizacja i jedyna ze sfery usług znalazła się w gronie takich dziedzin jak: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, części samochodowe i lotnicze. Projekt zaplanowany jest na 3 lata.

Do pobrania: Koncepcja Programu Promocji Usług Prozdrowotnych (2017-2019)