Szkolenia dla Beneficjentów 6.4 PO IG

24 maja br. w budynku Warta Tower w Warszawie odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Działania 6.4 PO IG pt. ‘Archiwizacja dokumentacji projektów realizowanych w ramach Działania 6.4 PO IG’ zorganizowane przez Polską Organizację Turystyczną.

Pobierz program szkolenia

Pobierz materiały szkoleniowe

 

Nasze poprzednie spotkania

Szkolenie "Obowiązki Beneficjentów Dzialania 6.4 PO IG w okresie trwałości projektów"

29/04/2013
W dniach 18-19 czerwca 2012 r. Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała dla Beneficjentów Działania 6.4 PO IG szkolenie pt.: 'Obowiązki Beneficjentów Działania 6.4 PO IG w okresie trwałości projektów’, które odbyło się w Golden Floor Millennium Plaza w Warszawie. Spotkanie poprowadził Pan Michał Rutkowski.

Pobierz wstępny program szkolenia

Pobierz materiały szkoleniowe

 

 

Wszystkie szkolenia i konferencje organizowane przez POT są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opeacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Szkolenie "Nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach Działania 6.4 PO IG"

31/05/2012
Polska Organizacja Turystyczna w dniu 25 listopada 2011 r. przeprowadziła szkolenie pt. Nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach Działania 6.4 PO IG  dla Beneficjentów Działania 6.4 PO IG, które odbyło się  w Millennium Plaza przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie.
 

Pobierz program szkolenia

 

Wszystkie szkolenia i konferencje organizowane przez POT są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opeacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Szkolenie "Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym"

07/11/2011
W dniach 27-28 października br. Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała dla Beneficjentów Działania 6.4 PO IG szkolenie pt.: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym. Szkolenie odbyło się w hotelu Holiday Inn Warszawa.

Szkolenie "Najczęściej popełniane błędy we wniosku o płatność na etapie zaawansowanego rozliczania projektu"

28/06/2011

W dniach 20-21 czerwca 2011 r. w hotelu Holiday Inn Warszawa odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Działania 6.4 PO IG z zakresu najczęściejpopełnianych błędów we wniosku o płatność na etapie zaawansowanego rozliczania projektu.

Pobierz program szkolenia

Pobierz prezentację

Szkolenie "Promocja projektu w ramach Działania 6.4 PO IG"

23/05/2011

Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała w dniu 3 grudnia 2010 r. szkolenie dla Beneficjentów Działania 6.4 PO IG Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym z zakresu promocji i informacji oraz kampanii promocyjnych projektów.

Pobierz program szkolenia

Pobierz prezentację

Pobierz prezentację dot. obowiązków związanych z promocją projektu

Szkolenie "Zamówienia publiczne w ramach projektów z Działania 6.4 PO IG"

25/11/2010

Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała w dniach 18-19 listopada br. szkolenie dla Beneficjentów Działania 6.4 PO IG Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym z zakresu prawa zamówień publicznych.

Pobierz program szkolenia

Pobierz prezentację

Szkolenie "Rozliczanie projektu w ramach Działania 6.4 PO IG"

09/11/2010

W dniach 11-12 października w Hotelu Gromada Centrum w Warszawiebr. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Działania 6.4 PO IG Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym z zakresu rozliczania finansowego projektu oraz wydatków kwalifikowanych.

Pobierz program szkolenia

Szkolenie "Zarządzanie projektami"

29/09/2010

Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała w dniach 20-21 września br. szkolenie dla Beneficjentów Działania 6.4 PO IG Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym z zakresu zarządzania projektem, na którym omówione zostały kwestie dotyczące planowania, rozliczania finansowego, wskazania narzędzi i technik niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych celów oraz zarządzania ryzykiem projektu.

Program szkolenia